En ny og bedre måte å automatisere ditt advokatkontor

Legala effektiviserer saksbehandling, CRM og kundeinntak slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe: kundene dine!

Forbedre saksbehandlingen

Forbedre saksbehandlingen

administrer klienter, tilbud og filer med en dynamisk og sikker løsning

Administrer klienter, tilbud og filer med en dynamisk og sikker løsning

Strømlinjeform arbeidet ditt

Strømlinjeform arbeidet ditt

Samarbeid med kollegaene dine med på tvers av saker. Oppbevar alt relatert til en sak på ett sted.

Samarbeid med kollegaene dine med på tvers av saker. Oppbevar alt relatert til en sak på ett sted.

Øk faktureringen

Øk faktureringen

Spor tid brukt på en sak

Spor tid brukt på en sak

send fakturaer med ett klikk

Send fakturaer med ett klikk

fakturer basert på timene som er jobbet

Fakturer basert på timene som er jobbet

Analyser data

Analyser data

Overvåk ytelse, kostnader, resultater

Overvåk ytelse, kostnader og resultater

Full kontroll

Få full kontroll med med automatiske rapporter og tilpassede dashboards

Analyser bedriftens ytelse og identifiser flaskehalser med våre dynamiske dashboards og avanserte rapporter

Analyser bedriftens ytelse og identifiser flaskehalser med våre dynamiske dashboards og avanserte rapporter

Dokumenthåndtering og klientonboarding

Dokumenthåndtering og klientonboarding

Eget system for KYC og AML

Eget system for KYC og AML

Sømløs klientonboarding

Sømløs klientonboarding med bankid

Eget malsystemt som er integrert direkte mot Office 365

Eget malsystemt som er integrert direkte mot Office 365

Fullverdig Office-integrasjon

Legala er fullstendig integret med Office 365

Legala er fullstendig integret med Office 365

Epost

E-post som er synkronistert med systemet.

Fullstending

Fullstendig oversikt over tid & avtaler med integrert kalender

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål til pris eller ønsker å prøve Legala, kontakt oss på

Ta kontakt

Legala AS

Schweigaards gate 34C, 0191 OSLO

Org nr 921 600 070

Kontakt oss
Support

support@legala.no

Tlf. +47 32 99 40 38

Salg og andre henvendelser

kontakt@legala.no

Tlf. +47 93 22 21 02