Priser for saksbehandling

Priser for saksbehandling avhenger av antall brukere og funksjonalitet. Ta kontakt for tilbud.

Priser for konkurs og dødsbo:

Uten ansatteMed ansatte
Gratis oppsett og onboarding
Gratis support
Regnskap
Kobling til altinn, brreg og andre offentlige kilder
Masseutsendelser og korrespondanser
Eiendelshåndtering
Dokumenthåndtering
Generering av innberetninger og andre standardbrev
Datarom
Registrering av fordringer
Logg
Lagring i 6 måneder etter boet er avsluttet
Lagringskost utover 6 månederKontakt oss for tilbudKontakt oss for tilbud
Ansatte og lønnskrav 29,- per ansatt med krav
Generering av skjema til NAV lønnsgaranti
Lønnskjøringer
Innsendelse av A-melding til altinn
Per bo1790,-3290,-

Faktura belastes konkursboene direkte og lønnsmodulen kan gå mot lønnsgarantien.

Integrasjoner*

Uten ansatteMed ansatte
Integrasjon med Altinn
Integrasjon med Skatteetaten (MVA)
Innlogging med Microsoft 365
Integrert dokumentgenerering med Word 365179,-179,-

* Integrasjon kan kreve abbonement hos den relevante tjenesten. Denne prisen kommer i tillegg til integrasjonsprisen, og administreres ikke av Legala.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål til pris eller ønsker å prøve Legala, kontakt oss på

kontakt@legala.no

+47 93 02 37 43

Kontakt oss

Legala AS

Schweigaards gate 34C, 0191 OSLO

Org nr 921 600 070

Kontakt oss
Support

support@legala.no

Tlf. +47 32 99 40 38

Salg og andre henvendelser

kontakt@legala.no

Tlf. +47 93 22 21 02