Bobehandling for den moderne advokat

Legala.no er et system for bobehandling til døds og konkursbo som effektiviserer, forenkler, og frigjør tid for advokater og saksbehandlere som kan brukes på de andre oppgavene i bobehandlingen. Systemet brukes i dag av små og store advokatselskaper i hele Norge.

Dashboard

Start bobehandlingen enkelt

Få et overblikk over boets status med vårt dynamiske dashboard.

Få et overblikk over boets status med vårt dynamiske dashboard.

 All informasjon om debitor vil automatisk legges inn i boet

All informasjon om debitor vil automatisk legges inn i boet

Regnskapstall de fem siste år innhentes automatisk

Regnskapstall de fem siste år innhentes automatisk

Formalia (orgnr, mva status etc)

Formalia (orgnr, mva status etc) er automatisk lagt inn

Roller hos debitor hentet direkte fra Brønnøysundregisteret

Roller hos debitor hentet direkte fra Brønnøysundregisteret

Masseutsendelse

Masseutsendelse

Send ut åpningsmeldinger og oppsigelse til interessenter med ett klikk.

Send ut åpningsmeldinger og oppsigelse til interessenter med ett klikk.

 All formasjon flettes automatisk inn i brevene som sendes ut med riktig signatur.

All informasjon flettes automatisk inn i brevene som sendes ut med riktig signatur.

Fordringer, kostnader og boets aktiva

Fordringer, kostnader og boets aktiva

Legg inn fordringer

Legg inn fordringer

Før kostnader inn i boet som bokføres automatisk

Før kostnader inn i boet som bokføres automatisk

Legg inn eiendeler, fakturer direkte ut fra systemet og bokføring skjer automatisk

Legg inn eiendeler, fakturer direkte ut fra systemet og bokføring skjer automatisk

regnskap

Regnskap & lønnsgaranti

Legala.no inneholder også et regnskapssystem med mulighet for lønnskjøring

Legala.no inneholder også et regnskapssystem med mulighet for lønnskjøring

Legala har et eget system for lønnsgaranti med automatisering i alle ledd

Legala har et eget system for lønnsgaranti med automatisering i alle ledd

Regnskapet føres automatisk gjennom bobehandlingen

Regnskapet føres automatisk gjennom bobehandlingen

Siste boåpninger i Norge

Kilde: Brreg

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål til pris eller ønsker å prøve Legala, kontakt oss på

Ta kontakt

Legala AS

Schweigaards gate 34C, 0191 OSLO

Org nr 921 600 070

Kontakt oss
Support

support@legala.no

Tlf. +47 32 99 40 38

Salg og andre henvendelser

kontakt@legala.no

Tlf. +47 93 22 21 02